GDPR - integritetspolicy

 
Verkar något oklart kring vår integritetspolicy, kontakta oss via mail: service@slipkompaniet.se
 
§ 1 SAMTYCKE TILL INSAMLING AV UPPGIFTER
När du kontaktar oss och beställer från oss samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter såsom företag, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vårt affärssystem.
 
§ 2 VÅR BEHANDLING AV UPPGIFTER
Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig relation till. Syftet är att vi på ett enkelt sätt skall kunna hålla kontakten med våra kunder. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.
 
§ 3 BEHANDLING AV UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
I marknadsföringssyfte för vi register även över potentiella kunder. Syftet med detta är att kunna erbjuda fler våra tjänster och produkter. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.
 
§ 4 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Enligt GDPR har varje enskild person rätt att:
• Veta om och vilka personliga uppgifter vi behandlar och behåller.
• Korrigera sina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
• Radera sina sparade uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Begränsning av behandling och användande av sina uppgifter, om det anses felaktigt.
• Invända mot vår behandling av sina personliga uppgifter.