Köpvillkor


Är något i våra köpvillkor oklart når du oss enklast på via mail:
service@slipkompaniet.se  
 
Tjänsterna och varorna på hemsidan tillhandahålls av Slipkompaniet i Stockholm AB
Organisationsnummer 5592086283
Adress: Box 34, 179 03 Stenhamra
 
§ 1 – Köpvillkor
Vid beställning träffas avtal om köp först när Slipkompaniet bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse.
Kunden debiteras i samband med orderläggning via bankkort eller Swish.
En orderbekräftelse skickas senast 24 timmar efter att beställning och betalning mottagits.
Vi strävar efter att slipa och skicka knivar samma dag som vi får in dem till sliperiet. Det betyder 1-2 dagars frakt i vardera riktningen.
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.
 
§ 2 – Priser
I priserna ingår moms med 25 %.
Inga extra avgifter tillkommer.
Presentkort är giltiga 12 månader efter köp.
 
§ 3 – Frakt
Frakten är inkluderad i slutpriset och vi levererar inom vårt givna område. Beställt kuvert är giltigt i en månad efter köp.
Vi reserverar oss för produktionsstopp innan vi hinner uppdatera hemsidan och då upplyser vi kunden om detta.
 
§ 4 – Leveransförseningar
Vid eventuella förseningar meddelas kund om detta så snart som möjlig och vi gör alltid allt vi kan för att leverera inom avtalad tid. 
 
§ 5 – Transport
Post Nord ansvarar för transport till dig som kund, det är vårt ansvar att varorna levereras i överenskommet skick till dem.
 
§ 6 – Skadade varor
När du får dina knivar är det viktigt att du kontrollerar din beställning direkt.
Har du mottagit en felaktig eller skadad vara, kontakta oss så snart som möjligt via e-post eller telefon
 
§ Reservationer
Vi reserverar oss för felskrivningar, felaktig information från våra leverantörer eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.
Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.
 
§ Personuppgifter
I samband med kontakt och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet endast i syfte för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister, kontakta isåfall oss för åtgärd.
Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter (se vår integritetspolicy).
 
§ Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.